Laster Arrangementer

Forkunnskap: må ha tatt kurs i Jichu gong eller evt Seniorqigong.

Biyunmetodens grunnlegger, Grand Master Fan Xiulan, har satt sammen flere ulike bevegelsesprogram, de fleste tar ca. 30 min å trene. Alle de ulike metodene består av enkle, sakte, snille og myke bevegelser, et indre fokus og en forståelig logikk. En metode som er gjennomførbar for de fleste og helt uten prestasjonsjag. Her dreier det seg om hvile i kroppen og ikke minst i hjernen.

På Varden Spesialistsenter vil det holdes kurs i flere ulike former. Etter endt kurs vil det være lett å trene metoden på egenhånd da det følger med en instruksjons-cd. I tillegg vil det holdes treningstreff i noen av metodene ca. 1 gang i måneden for de som har deltatt på kurs.

Litt informasjon om de ulike metodene det undervises i:

Jichu gong
Forkunnskap: Ingen
Grunnprogram som inneholder en systematisk gjennomgang av hele kroppen, med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon og avslapning.

Seniorqigong
Forkunnskap: Ingen
Grunntrening spesielt utformet for eldre menneskers behov. En systematisk gjennomgang av hele kroppen med langsomme, myke bevegelser under konsentrasjon.

Barneqigong
Forkunnskap: Ingen
Å identifisere seg med fuglen, hjorten, tigeren, bjørnen og apen og etterlikne deres bevegelser, vekker noe hos barnet. Det stimulerer de fem viktige organene hjerte, milt, lunger, nyrer og lever, som ifølge tradisjonell kinesisk medisin er forbundet med disse dyrene. Metoden motvirker rastløshet og stress, stimulerer barnets fantasi og innlevelsesevne, og fremmer et harmonisk og kjærlighetsfullt forhold til naturen og medmenneskene.

Peace Power qigong
Forkunnskap: Ingen
En medisinsk qigong spesielt for ungdommer (kan trenes av alle som ønsker), som fremmer ytre og indre fred og henter kraft fra naturen. Den harmonerer med ungdommers følelsesliv og tanker, samt balanserer hormonene. Morsom og litt utfordrende å trene. Anbefales:-)

Delfinkraftens qigong:
Forkunnskap: Ingen
Her henter vi inspirasjon fra delfinen. Med positiv konsentrasjon om en delfin som hopper, synger, dykker og danser beveger vi oss sakte til vakker musikk.

Dong Gong
Forkunnskap: må ha tatt en av grunnformene innen Biyunmetoden
Bevegelsestrening som gir fordypede helseeffekter og mulighet til å tilgodegjøre seg livskraft, samt oppnå balanse og likevekt i kropp og sjel.

Millioner av kinesere har i mange årtusen praktisert kroppsøvelser og mental trening for å fremme sin helse. Tanken er at mennesket er født med en viss mengde grunnleggende livsenergi (Yuan QI), og at man under qigong-trening kan aktiverer dette livs potensialet og slik utnytte kroppens selvhelbredende evne til det fulle. Den tradisjonelle kinesiske medisinen bygger på helhetstanken om at kropp og sjel hører sammen og innbyrdes påvirker hverandre.

Grunner til å trene Qigong:

  • Forbedre allmenhelsen
  • Forebygge og behandle sykdommer
  • Forbedre blodsirkulasjon
  • Motvirke aldringsprosessen
  • Forbedre konsentrasjon og innlæringsevne
  • Motivirke stress og spenninger
  • Styrke immunforsvaret
  • Koordinere og balansere kropp og sjel
  • Fremme kreativitet og psykisk velvære.

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen