Psykomotorisk Fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

´Psyko´ er gresk for sjelen, og ´moto´ er latinsk for å sette i bevegelse.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, sykdom eller traumatiske opplevelser virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Behandlingen passer for:

  • barn, ungdom og voksne

  • de som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid

  • de som plages av anspenthet

  • de som har plager relatert til pust

  • de som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander

  • de som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner