Foreldrearbeid

Når barn og ungdom sliter med problemer, har foreldrene det også vanskelig. Foreldrene er ofte plaget av skyldfølelse eller opplever situasjonen fastlåst i ubrytelig mønstre eller opplever at de står overfor noe de ikke forstår.

Foreldrearbeidet tar sikte på å hjelpe til å bryte de onde sirklene som har oppstått, og samtidig forsøke å forstå situasjonen bedre og nærme seg den på nye måter. Samtalene kan da foregå med foreldrene alene, eller også sammen med barnet/ungdommen.