Ingebjørg Hippe

Psykoterapeut

  • Driftsavtale: Nei
  • 93618934
  • ingebjorgh@viken.no

Psykoterapeut, gestaltterapeut MNGF.

Videreutdannet i gestalt, psykosyntese og har også erfaring i danseterapi.

Er utdannet gestaltveileder.

Av yrkesbakgrunn er hun dansekunstner og pedagog.