Kognitiv terapi

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Kjernen i kognitiv terapi er at en hele tiden velger ut informasjon og at denne tolkes. Hva som velges ut, og hvordan det tolkes, avhenger av tidligere erfaringer og de forventninger vi har til den aktuelle situasjonen.

Våre tanker om en bestemt hendelse vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den. Kognitiv terapi bygger på et samarbeid mellom deg og din behandler.

Du vil selv delta aktivt i behandlingen, og din deltagelse er avgjørende for et best mulig resultat. Kognitiv terapi er en godt dokumentert terapiform, blant annet i forhold til arbeid med depresjon, angst, fobier og andre psykologiske problemer.

Terapien har ofte en relativt kort varighet (8-12 ganger). Du kan lese mer på www.kognitiv.no