Rita Marie Myhre

Fysioterapeut

  • Driftsavtale: Nei
  • 92097228
  • ritamariemyhre@gmail.com

Mensendieck fysioterapeut og førsteårs masterstudent i psykomotorisk fysioterapi

Veiledet praksis ved Varden Spesialistsenter

Avtale med Helfo