Psykiatri

Psykiatri er et fagområde innenfor medisin som handler om hvordan man skal forstå, utrede, forebygge og behandle psykiske lidelser.

En psykiater er en lege som er spesialist på psykiske sykdommer. En psykiater kan, i motsetning til en psykolog, tilby medikamenter som en del av behandlingen.

Psykiatri som fag skal avspeile medisinens biopsykososiale forankring, og vektlegge de biologiske, psykologiske og sosiale aspektene av psykisk lidelse like mye i forståelsen og i møtet med pasientene.

Faget er til en viss grad overlappende med faget klinisk psykologi. Psykiatri omhandler i tillegg blant annet kunnskap om hjernens og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kroppslig og psykisk sykdom påvirker hverandre.

Psykiateren kartlegger pasientens fysiske og psykiske tilstand gjennom blant annet samtaler, observasjoner og ulike tester.