Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at ethvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de betingelser og begrensninger omgivelsene gir.

Gestaltterapien har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valgmuligheter. I terapien er man opptatt av å se hele menneske, der kropp, tanke og følelser utgjør en helhet.

Den primære arbeidsformen er samtalen, men som et middel til dypere erkjennelse og utforskning arbeider man også med metodiske virkemidler som bevegelse, musikk, stemme, rollespill, tegning, meditasjon m.m. Gestaltterapi bygger på at økt erkjennelse om en selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der terapeut og klient møtes i et likeverdig jeg – du forhold. Les mer på https://gestalt.no/