Psykodynamisk terapi

´Psykodynamisk´ henviser til psyken, og at den er i bevegelse. Mye smerte kan oppstå nettopp fordi vi stagnerer eller sitter fast i uheldige mønstre. Mange mønstre har oppstått som tidligere mestringsforsøk for å unngå eller redusere smerte.

Det kan være vanskelig å oppdage disse og andre uhensiktsmessige mønstre i oss selv, og det kan være vanskelig å komme ut av det på egen hånd. Psykodynamisk terapi tar utgangspunkt i at mange av våre følelser, tanker, indre konflikter og behov ikke er oss bevisst, men at de like fullt kan påvirke oss, og skape symptomer og problemer i livene våre.

Ved å få bedre tak i også disse sidene av oss selv, vil vi få større innsikt og kunne utvikle bedre og mer hensiktsmessige mestringsstrategier. Vi vil få bearbeidet følelser og konflikter som vi kanskje ikke visste påvirket oss i den grad de gjorde, og vi vil kunne få et nærmere og mer autentisk forhold til både oss selv og andre.

Bildet av isfjellet blir ofte brukt for å illustrere at vi mennesker bare er bevisst en del av vårt indre liv – det som ligger over vannflaten – mens det er mye som foregår under vannflaten som også påvirker oss og som vi ikke er bevisst.

Du kan lese mer på: https://instpsyk.no/psykoterapi/sporsmal-og-svar/