Terapi med eldre

På Nesodden, som ellers i vårt langstrakte land, har vi et økende antall eldre i befolkningen.

Med økende levealder, blir det flere som opplever store tap – av venner, nær familie, av helse og kanskje også posisjoner og anseelse.

Mange kjenner også på en uro for sviktende helse eller å skulle bli avhengig av andre. Men vi møter også eldre som rett og slett ønsker å oppsummere og sortere “levd liv”, der samtaler rundt livets eksistensielle temaer og overgangsfaser oppleves som både godt og meningsfullt.

I tillegg vil eldre fortsatt stå med de samme utfordringene som følger mange av oss hele livet; hvordan skape gode relasjoner, hvordan kan jeg få brukt mine ressurser og forholde meg til mine begrensinger, hvordan uttrykke egne behov og sette grenser m.m. Vi ved Varden Spesialistsenter er opptatt av hele det menneskelige livsløpsperspektivet, og vår erfaring er at mange eldre har stort utbytte av samtaleterapi.