Terapi med barn og ungdom

Barns psykiske problemer kan komme til uttrykk på forskjellige måter.

Det kan være forbigående problemer med for eksempel søvn, tristhet, angst, uro, aggresjon m.m. Men i blant forverres vanskelighetene og barnet utvikler vedvarende symptomer.

Det kan også bli vanskelig for dem som er rundt barnet, som familien, venner, barnehage og skole. Men onde sirkler kan brytes med profesjonell hjelp.

Terapi med barn og ungdom foregår med leker, tegning, formingsmateriale og samtaler der de får mulighet til å uttrykke sin indre verden bestående av tanker, følelser og fantasier.

Terapeuten vil opprettholde en nær dialog med foreldre/foresatte underveis i terapien, og også kunne samarbeide med skole/barnehage/PPT/lege ved behov.