Gruppeterapi

Gruppeterapi er behandling av individer i grupper fremfor individualterapi.

I gruppeterapi vektlegges samspillet mellom gruppemedlemmene som en kilde til å forstå seg selv i forhold til andre mennesker, og for å lære nye og kanskje mer hensiktsmessige samspillmønstre med andre.

Grupper kan også være utformet i forhold til bestemte mål, feks. stressreduksjon/kroppsbevissthet/mindfullness eller i forhold til bestemte utfordringer, feks. sosial angst/avhengighet/foreldrerollen etc.

Gruppeterapi er en fin arena for gruppemedlemmene til å møte likesinnede, dele erfaringer og oppleve støtte, i tillegg til at gruppeterapi kan være en rimeligere behandlingsform enn individualterapi.