Oddbjørn Sandvik

Psykologspesialist

  • Driftsavtale: Ja
  • 90666496
  • odd-san@online.no

Psykologspesialist i samfunnspsykologi. Psykoterapi ungdom, voksne, eldre.