Per Are Løkke

Psykologspesialist

  • Driftsavtale: Ja
  • 9111406
  • pe-arelo@online.no

Psykoterapi barn, ungdom, voksne. Utredning og foreldrearbeid.