Hilde Østensvik

Psykoterapeut

  • Driftsavtale: Nei
  • 99254009
  • hilde.ostensvik@gmail.com

Reg. gestaltterapeut MNGF
Sykepleier NSF
SE Somatic Experiencing® traumeterapi

Jeg er gestaltpsykoterapeut, sykepleier og har en etterutdanning innen traumeterapi, SE-metoden (Somatic Experiencing).

Gestaltterapi, som har sin opprinnelse både fra Østlig og Vestlig medisin, er opptatt av hele mennesket; tanker, følelser og kroppslige uttrykk.

Innen traumeterapi (SE) fokuseres det på selvregulering, (det autonome nervesystemet); det kan bl.a. handle om å utforske hvordan vi kan finne hvile og ro, finne våre ressurser for å mestre utfordrende livstematikk og også posttraumatiske symptomer. SE bidrar til å utvide forståelse for de dypere sammenhengene mellom følelser, tanker, kropp og sjel.

Både som sykepleier og gestaltterapeut har jeg alltid vært opptatt av eksistensiell tematikk, samt av de mange motstridende kreftene i oss selv og i våre omgivelser. Jeg er opptatt av livets overganger og ulike livskriser. I mitt arbeid har jeg møtt klienter med tematikk som; stress, angst, utmattelse, depresjon, sorg, belastende livskriser, samt ulike relasjonelle utfordringer.

Jeg arbeider primært individuelt med voksne, men jeg tar også gjerne imot ungdom og eldre. I terapirommet møter jeg deg både som fagperson og medmenneske, med åpenhet, respekt og nysgjerrighet. Mitt mål som psykoterapeut er å støtte og hjelpe deg til å styrke og øke kompetansen til å leve ditt liv – på godt og vondt, utfra din aktuelle livssituasjon. Denne kompetansen kan beskrives som å styrke vår indre observatør (som i mindfullness). Vi søker et metablikk på sammenhengen mellom kropp, følelser og tanker.

Gestaltterapi, har utviklet metoder for å utforske og bli oppmerksom på hvordan din livssituasjon påvirker hele deg, (kropp, tanke, følelser). Gjennom samtale og kreative tilnærminger er målet å få en bevisstgjøring av egne følelser, reaksjoner og handlinger.

Som barn tilpasser vi oss våre omgivelser, og denne kreative tilpasningen har vi med oss inn i voksenlivet, på mer eller mindre hensiktsmessige måter. Terapiprosessen åpner muligheter for å oppdage, forstå og erkjenne våre relasjonelle mønstre. Vi kan ikke endre historien, men vi kan endre hvordan vi forholder oss til våre sårbarheter – og ikke minst; vår kraft.

Jeg ser på terapirommet som en unik mulighet til helhetlig utforskning og bearbeiding av aktuell livstematikk. Det gir klienten mulighet til å bli bevisst seg selv og sine valg, og å bli mer oppmerksom på andre, mer hensiktsmessige måter å handle på.

«Det handler om å gripe og begripe våre liv»

Du kan lese mer om gestaltterapi her;

Gestaltterapi – Norsk gestaltterapeutforening (ngfo.no)

Du kan lese mer om SE-metoden her;

Somatic Experiencing Therapy: Definition, Techniques, and Efficacy (verywellmind.com)

Velkommen til å ta kontakt med meg for mer informasjon pr. sms eller mail.

Vær vennlig å ikke sende sensitiv informasjon digitalt. Ved kontakt kan vi avtale en telefonsamtale eller en prøvetime.