Laster Arrangementer

Kroppen er vårt hjem, vår pust og våre bevegelser, vår glede og smerte. Den er konkret, av kjøtt og blod. Den er vår åpning mot verden, men også et fengsel som er umulig å slippe ut ifra. Kroppen har ufattelige mange kapasiteter og kompleksiteter. Den er plastisk og formbar. Kroppen er biologi, men også formet og eltet i kulturens tidsånd og livserfaringenes jerngrep.

Kroppen fremstår som en utfordring i de fleste terapiformer. Mange sliter med smertefulle kropper og andre med å akseptere kroppen som den er.

  • Har kroppen et eget språk? Snakker de psykiske smertene gjennom kroppen?
  • Hva er forholdet mellom sjel og kropp? Er kroppen sjelens fengsel eller gir den oss tilgang til sjelen?
  • Kan vi lære å snakke med kroppen? Kan vi tillate oss å være i kroppen?
  • Lever vi i en kroppshatende tid? Eller i en tid der vi rett og slett bare er totalt frakoblet kroppene våre?
  • Og hva kan kols-pasienter lære oss om angst?

Vi vil i dette seminaret belyse kroppen fra mange vinkler, erfaringer, aldre og behandlingsmetoder. Spørsmålene er mange. Det er også svarene avhengig om det er psykiateren, psykologen, lungelegen, fysioterapeuten eller psykomotorikeren som møter kroppen.

Påmelding/spørsmål: vardenspesialistsenter@gmail.com

Pris: 2 dager inkl. varm lunsj:
Early bird-pris; 1900 kr , påmelding innen 01.07.19, deretter 2400 kr.

Kurset er godkjent som 12 timer vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening

Program; ser her

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen