Laster Arrangementer

Et fagseminar med fokus på kreativitet og stagnasjon i terapeutiske prosesser.

Fredag 19.10: kl. 9.00 -15.30
Lørdag 20.10: kl. 10.00 -15.30 og kl. 16:00- 17:30 åpen utstilling/vernissage med bilder av Maria Lovise Li.

Vardeseminaret – Kunsten å skape

Varde betyr grense eller veimerke. Det er også beslektet med å være var, oppmerksom og aktpågivende. Varder er tegn å speide etter for å orientere seg i ukjent terreng. Varder peker ut en retning. Terapi er å vandre i ukjent terreng på leting etter varder. Vi vil i dette seminaret sette fokus på kreativitet og skapelse. Å finne seg selv er vår kulturs fremste ideal. Dette betyr å begi seg ut på en ferd i det ukjente som kan likne kunstnerens vei. Å eksperimentere med form og innhold, og finne stadig nye måter å uttrykke seg på. Vi vil hevde at terapeutens viktigste varde (metode) er å være med på å sam-skape et landskap hvor pasienten våger å lete etter, finne og uttrykke seg selv. Vi vil sette fokus på hvordan vi som terapeuter og pasienter kan bevege oss mot dette mål.

Målgruppe: Behandlere innen psykisk helse

Tid: 19.-20. oktober 2018

Sted: Varden Spesialistsenter, Håkonkastet 5, 1456 Bjørnemyr
Veibeskrivelse: https://varden-spesialistsenter.no

Pris 2 dager-inkl. lunsj: 2700 kr.

Påmelding: vardenspesialistsenter@gmail.com

Kurset er godkjent som 16 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykolog Forening og Norsk Gestaltterapeut Forening. Svar på søknad om godkjenning avventes fra Sykepleierforbundet, Norsk Forening for Psykomotorisk Fysioterapi og Den Norske Legeforeningen for spesialitetene psykiatri og allmennmedisin.

Program

Fredag 19.10.18

 • 09.00-09.30 Kaffe med utsikt.
 • 09.30-09.45  Velkomst v/ daglig leder Per Are Løkke Kulturelt innslag v/ vokalist og Qi gong- instruktør  Anne- Marie Giørtz.
 • 09.45- 10.30 Kunstbasert læring i fremtidens skole og arbeidsliv – teori  v/spesialpedagog og kunstner Cecilie Meltzer.
 • 10.45-11.30 Kunstbasert læring i fremtidens skole og arbeidsliv – praksis v/spesialpedagog og kunstner Cecilie Meltzer.
 • 11.45-12.30 Om Agnar Mykle og ungdomsårene v/psykologspesialist Per Are Løkke.
 • 12.30-13.30 Varm lunsj ved Paviljongen-restaurant.
 • 13.30-14.15 Nedenom og frem – med kroppen som motstander og medspiller v/gestaltterapeut og sykepleier Hilde Østensvik.
 • 14.30-15.15 Den greske myten om Psyke – en metafor om ungdomstiden? Barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh.
 • 15.30-16.15 Filmvisning – en episode av «Stemmene i hodet» dokumentar.

Lørdag 20.10.18

 • 10.00-10.15 Kulturelt innslag v/fysioterapeut og fiolinist Bodil Gulbrandsen, akkompagnert av Svein Gulbrandsen.
 • 10.15-11.00 Å skape et liv etter et tap  v/spesialist i samfunnspsykologi Oddbjørn Sandvik.
 • 11.15-12.00 Å skape kraft gjennom stemme og sang  v/psykologspesialist Lovise Angen Krogstad.
 • 12.00-13.00 Varm lunsj på Paviljongen-restaurant.
 • 13.00-14.00 Psykologspesialist Per Are Løkke vil belyse hvorfor dagens overdrevne fokus på ungdom, diagnoser og psykiske lidelser innebærer en stagnasjon i tenkningen om ungdommens livsproblemer.
 • 14.30-15.30 Vilde, en kreativ ung kvinne i samtale med Melanie Ekholdt  Huynh om hvordan få kontakt med sin egen skaperkraft.
 • 16.00-17.30 Åpent hus – vernissage med malerier  av kunstner Maria Loise Li.

Av Maria Lovise Li

 

Foredragsholderne

 • Cecilie Meltzer – spesialpedagog og kunstner.
  Kunstbasert læring i fremtidens skole og arbeidsliv.

For å kunne mestre utfordringer og løse oppgaver i fremtidens skole har regjeringen valgt å fokusere på utvikling av fire kompetansefelt for det 21. århundre; den første handler om fagspesifikk kompetanse, de øvrige tre om kompetanser som brukes på tvers av fag. Dette omhandler evnen til å utforske og skape, det å kommunisere, samhandle og delta, samt det å lære. I sine innlegg, ønsker Cecilie Meltzer å vise hvordan bruk av kunstbaserte intervensjoner i undervisningen kan bidra til å utvikle disse kompetansene.

 • Per Are Løkke – psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi
  Om Agnar Mykle og ungdomsårene.

I Ungdomsperioden begynner reisen mot selvstendigheten. Agnar Mykle kaller denne
reisen en ouvertyre til en enda uskreven og enda ukjent opera, hvor ingen kritiker, oppslagsverk eller guide kan røpe noe om innholdet. Per Are Løkke vil vise at fokuset på symptomer, diagnoser og overfladiske metoder knyttet til angst og depresjon står i fare for å forkludre ungdommens reise før den har begynt. Terapeutene fremstår da som villedende guider med retningslinjer i et landskapet som ennå ingen kjenner. Løkke vil med utgangspunkt i Agnar Mykles romaner vise hvordan terapeuter isteden kan få ungdommens landskap til å tre frem.

 • Hilde Østenvik – gestaltterapeut og sykepleier
  ”Nedenom og frem”- med kroppen som motstander og medspiller.

Hilde Østenvik tar utgangspunkt i egne helseutfordringer og vil med kropp, bevegelse, korte tekster og noen «fotografier» vise glimt av den veien hun har gått. Hennes søken
etter bedre helse har vært en reise, der hun underveis har møtt ulike behandlingstilnærminger og forståelsesrammer. Noen stikkord er synliggjøring av motstridende indre dialoger og undring over polariteter og paradokser. Sentralt blir kreativ utforsking av hva det vil si å akseptere det som er, samt en økende erkjennelse i bevegelsen fra «enten-eller» til «både-og», både i pasient – og behandlerperspektiv. Et gjennomgående tema vil være hvordan bli kjent med, komme dypere inn i og leve med og i egen kropp.

 • Melanie Ekholdt Huynh – barne- og ungdomspsykiater
  Den greske myten om Psyke – en metafor om ungdomstiden.

Hvilken funksjon har terapeuter i ungdommers liv? Kan den greske myten om den unge jenta «Psyke» være til inspirasjon for terapeutens rolle?
Gjennom å fordype oss i urmyten om Psykes transformasjon fra ung jente til nybakt mor, vil vi kunne øke vår bevissthet på vår egen rolle. Psykes søken etter kjærligheten fører henne til en underverden. På sin reise møter hun diverse hjelpere, men følger til slutt sin indre stemme. For å illustrere bruk av myten i klinisk praksis, vil
Melanie Ekholdt Huynh ta i bruk vignetter fra en terapi med en ung jente. Ved hjelp av eksempler på samskaping i terapirommet, ønsker hun å inspirere til kreativt bruk av oss selv som terapeuter. Vi har alle kunnskap om å kunne skape iboende i oss.

 • Oddbjørn Sandvik – Psykolog med spesialitet I samfunnspsykologi
  “Å skape et liv etter tap»

Oddbjørn Sandvik var medforfatter til boken «Sorg» (2007), en av våre grunnbøker om å forstå og arbeide med sorgens vesen. Denne boken blir utgitt på nytt i 2018, hvor den siste kunnskapsutviklingen innenfor område sorg er tatt med. Oddbjørn Sandvik vil i foredraget belyse kreativitetens plass i sorgprosessen. Å sørge er å gjøre. Men for å kunne være skapende i sorgen er det nødvendig å bli inspirert og stimulert. Med referanser til skjønnlitteratur vil han vise hvordan nye metaforer kan være til støtte i sorgen.

 • Lovise Angen Krogstad– spesialist i klinisk voksenpsykologi og sosialantropolog
  «Skaperkraft gjennom stemme og sang»

Lovise Angen Krogstad selvskrevne musikkteater ” Mitt lille lys”, om ungdomstid og fanatisme, hadde urpremiere i Jakobs Kirke i 2015 til begeistret mottagelse. Hun var på turne med forestillingen høsten 2016. «Mitt lille lys” er historien om en ung jentes kamp, for å finne seg selv i et strengt kristent miljø. Scenene er delvis basert på egne erfaringer og kunstnerisk bearbeidet. Krogstad vil ta utgangspunkt i hvordan eget stemmearbeid skapte en kreativ impuls og erfaringer fra ungdomstid ble transformert om til et musikkteater. Hun vil belyse hvordan stemmearbeid – å utforske egen stemme, valører og kraft, kan være en nyttig metode i terapeutisk arbeid. Hvilke ressurser ligger gjemt i stemmen vår? – Hvordan er stemme koblet til følelser? Hvordan bruke stemmens uttrykk i traumearbeid?

 • Maria Loise Li – kunstner, i samtale med Melanie Ekholdt Huynh
  «- Hvordan få kontakt med sin egen skaperkraft?»

Maria Loise Li er en av hovedkarakterene i dokumentarserien Stemmene i hodet, som gikk på NRK vinteren 2017. I serien forteller hun om hvordan det kan være å leve med en psykoselidelse. Hun har en sterk stemme. Gjennom deltagelse i serien og foredrag på konferanser er hun med og påvirke til mer variert behandling i psykiatrien.
Maria er opptatt av viktigheten av å holde fokus på pasientenes friske sider og at de kan utvikle seg gjennom kreative prosesser i behandling. Hun har selv erfart styrken i dette på Bergfløtt behandlingssenter. Kunst har fungert både som en uttrykksform og terapi for Maria. Hun har gått på Nydalen kunstskole, holdt utstillinger og mange av maleriene hennes henger i ulike hjem rundt om i Norge.

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen