Fysioterapeut – Rita Marie Myhre

Mensendieck fysioterapeut og førsteårs masterstudent i psykomotorisk fysioterapi

Veiledet praksis ved Varden Spesialistsenter

Avtale med Helfo

Tittel Fysioterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 920 97 228
E-post ritamariemyhre@gmail.com