Logoped – Bodil Vidnes-Kopperud

Logoped Bodil Vidnes-Kopperud tilbyr logopedbehandling rettet mot språkvansker, stemmevansker og uttalevansker. Hun tilbyr også coaching i høytlesing og formidling. Ved siden av praksisen på Varden, jobber Bodil ved sykehusskolen på Sunnaas sykehus som logoped for voksne pasienter med afasi, dysartri eller andre ervervede språk -og stemmevansker.

HELFO-refusjon og priser
Dersom vansker med språk, stemme eller uttale skyldes sykdom eller skade, kan du ha rett til å få dekket logopedbehandling gjennom folketrygden, uten betaling av egenandel. Det er en forutsetning at behandlingen er av vesentlig betydning for din funksjonsevne, og du må ha henvisning fra fastlege eller spesialist der diagnose og logopedbehov fremgår, jfr. Folketrygdloven kap. 5, § 5-10. Ta kontakt hvis du er usikker på om dette gjelder deg.

Henvisning sendes til:
Logoped Bodil Vidnes-Kopperud
Varden Spesialistsenter
Håkonskastet 5
1453 Bjørnemyr

Logopedtjenester kan også kjøpes privat, og prises etter HELFOs takster (pr. 1.7.2022):

  • Undersøkelse 90 minutter kr. 1.782,-
  • Behandling 45 minutter kr. 854,-
  • Behandling 60 minutter kr. 1.139,-
Tittel Logoped
Driftsavtale HELFO refusjonsavtale for logopeder
Telefon 992 32 188
E-post bodil@stemmetrening.no