Psykologspesialist – Per Are Løkke

Psykoterapi barn, ungdom, voksne. Utredning og foreldrearbeid.

Ungdommens transformasjoner

Det finnes mange krisefortellinger om ungdom. Om at jenter har psykiske problemer og at gutter faller ut av skolen. Samtidig kan ungdomsfasen beskrives som en krise i seg selv.

Å oppdage seg selv, begynne å ta ansvar for sitt eget liv, skjer sjelden uten smerte. Denne oppdagelsesreisen skjer heller ikke i et vakuum, men formes av samfunnet rundt; historien, skolen, familien og kjønnsrollene.

Ungdommens transformasjoner er en rik fortelling om ungdom. Den kan også leses som en kritikk av hvordan vår kultur, offentlighet og psykiske helsevern har redusert ungdommens naturlige og komplekse utviklingsprosesser til enkle symptomer og kategorier.

Gjennom nysgjerrighet og refleksjon utforsker den spørsmålet: Hvordan skal vi være hjelpere og terapeuter for unge mennesker som holder på å bli til?

Utgivelser i Matrixtidsskrift.no

Tittel Psykolog
Driftsavtale Ja
Telefon 911 14 06
E-post pe-arelo@online.no
Status Ledige timer NB! prioriterer barn og ungdom