Psykologspesialist – Helene Høye

Helene er spesialist i klinisk voksenpsykologi og nevropsykologi, og sertifisert instruktør i traumeterapi (EMDR) og i oppmerksomhetstrening (mindfulness). I tillegg har hun bred erfaring med å jobbe med mennesker som lever med varige somatiske helseplager.

Fra september 2020 tilbyr Helene utredning og psykoterapeutisk behandling av psykiske plager som depresjon/nedstemthet, angst, og traumer/kriser, spiseforstyrrelser og tvangslidelser, samt utfordringer med relasjoner (inkludert familie-/samlivsproblemer og arbeidsrelaterte utfordringer).

Henvisning sendes til:

Psykologspesialist Helene Høye
Varden Spesialistsenter
Håkonskastet 5
1453 BJØRNEMYR

Tittel Psykolog
Driftsavtale Ja
Telefon 951 57 742
E-post post@varden.no