Psykologspesialist – Olav Hjetland

Jeg tilbyr terapi for ungdom, voksne og par.

Å oppsøke terapi er ofte krevende og jeg har dyp respekt for mennesker som velger å ta dette steget. Kanskje er man misfornøyd med hvordan man har det med seg selv eller sammen med andre. Mange opplever symptomer som nedstemthet, stress, irritasjon, negativt selvbilde, konsentrasjonsvansker og nedsatt energi. Ofte kan dette forstås i lys av tidligere belastninger og mønstre. Min høyeste prioritet er å møte deg på en trygg måte, forstå dine utfordringer og hjelpe deg med å overkomme disse. Det er viktig at terapien oppleves trygg, meningsfull og virksom for deg.

Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har bred klinisk erfaring fra arbeid med barn, voksne, par og familier. Jeg har lengre erfaring fra privat praksis i Bergen og Oslo. Tidligere har jeg også jobbet i USA under et klinisk fordypningsopphold ved San Francisco Psychotherapy Research Group. Som psykolog har jeg jobbet mye med depresjon, angst, traumer, livskriser og relasjonelle vansker. Jeg er imidlertid mindre opptatt av merkelapper og mer opptatt av den enkeltes unike situasjon.

Jeg vektlegger aksept og mangfold og ønsker alle mennesker velkommen uavhengig av etnisitet, livssyn og seksualitet.

Individualterapi:

  • 45 min: 1400 kr.
  • 90 min: 2800 kr.

Parterapi:

  • 60 min: 1800 kr
  • 90 min: 2800

Jeg tilbyr veiledning til andre psykologer og andre faggrupper innenfor psykisk helse.

Jeg kan tilby terapi på video dersom vi finner ut at dette passer deg.

I also provide psychotherapy in English.

Tittel Psykologspesialist
Driftsavtale Nei
Telefon
E-post olavhjetland@gmail.com