Psykomotorisk fysioterapeut – Elin Skipenes

Fysioterapeut, spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF.

Tilleggsutdannelse innen traumer, PTSD, veiledning og coaching.

NAV-godkjent innen arbeidsplassvurdering og ergonomi.

Tittel Psykomotorisk fysioterapeut
Driftsavtale Ja
Telefon 905 43 928
E-post elin.skipenes@gmail.com