Psykoterapeut – Geir Dale

Jeg er en IoPT traume- og gestalt-terapeut, og har spesialisert meg på å løse opp psykiske
traumer og belastninger. I dette arbeidet skjer en steg-for-steg frigjøring av din identitet, det
sunne Jeg’et, som vi alle har i vår opprinnelse, og hvor den sunne livskraften og gleden har
sitt utspring så lenge vi lever.

Jeg jobber med Intensjonsmetoden, som betyr at jeg støtter deg og tilrettelegger med
terapeutisk metode og teori, men det er din intensjon og dine egne valg som skaper endring og
bestemmer hvor du går i din prosess.

IoPT står for Identitetsorientert Psykotraume Teori og terapeutisk praksis, og orienterer altså
terapiarbeidet mot identiteten: Hvem er Jeg? og Hva vil Jeg?

Ved traumatisering tidlig i livet skjer indre splittelser hvor personen gir opp sin
selvbestemmelse for å overleve. Den sunne styringen ut fra egen identitet og egne livsviktige
behov for å være ønsket og elsket for den jeg er kan bli satt til side. Vi kommer skjevt ut i
forhold til våre aller dypeste behov for å leve, å elske og å bli elsket.

Jeg tilbyr terapi for enkeltpersoner, foreldre/barn, og par, hvor jeg gjør individuelt arbeid med
Intensjonsmetoden, både én til én, og i mindre grupper. Mitt hjerte ligger i arbeid med
mennesker for sunn, emosjonell kontakt ut fra sannhet og virkelighet. Den terapeutiske
prosessen hjelper til med å gi slipp på illusjoner og usunne overlevelsesstrategier som har gått
ut på dato. Kjærlig omsorg for seg selv kan få større plass. Dine iboende ressurser blir igjen
tilgjengelige for deg – i forholdet til deg selv, til dine nære og omgivelsene.

Da jeg var ferdig utdannet statsviter, for over 25 år siden i februar 1997, skjønte jeg omsider
at det er mennesker jeg vil jobbe med. Tett på. Menneskers forhold til seg selv og hverandre.

Jeg begynte å jobbe med barn og unge i Oslos lærings- og oppvekstmiljøer, i Osloskolen
(«Prinsdalsteamet») og så i Konfliktrådet og Røde Kors for å lede utviklingen av det som idag
er kjent som «Gatemeglingsprogrammet» i Røde Kors. Selv om jeg nettopp hadde fullført 8
års universitetsutdanning (jus, historie, statsvitenskap), gikk jeg videre for å utdanne meg til
psykoterapeut. Jeg ville forstå bedre og utvikle håndverket som ligger til grunn for kunsten å
hjelpe.

Jeg utdannet meg først til Gestaltterapeut. Jeg startet min egen private terapipraksis i 2002, og
har nå over 20 års erfaring som terapeut. I en 12-års periode arbeidet jeg også som
høyskolelærer med utdanning av psykoterapeuter og coacher ved Norsk Gestaltinstitutt.
Gestaltterapien er fortsatt med i min verktøykasse.

Siden 2008 har jeg vært intensivt engasjert med traumearbeid og IoPT, som er utviklet av tysk
professor i psykologi, Franz Ruppert. Jeg har tatt utdanninger med Franz Ruppert, og er
jevnlig i veiledning med ham og med britisk traumespesialist Vivian Broughton. Dette er nå
det teoretiske grunnlaget for mitt arbeid som psykoterapeut.

I am happy to work in English.

Ich arbeite auch gerne auf Deutsch.

Tittel Psykoterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 901 27 376
E-post geir@geirdale.com
Webside GeirDale.com