Psykoterapeut – Helge Bjørn Skjelstad

Helge er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. I tillegg er han utdannet kunst og uttrykksteteraput og kognitiv terapeut. Han er også sertifisert som psykoterapeut gjennom ECP (Europeian Association for Psycotherapy )- En europeisk organisasjon som kvalitetssikrer psykoterapeutisk arbeide.

Han sier dette om terapi :

Jeg tror at mange mennesker går rundt med drømmer om å gjøre noe mer ut av livet sitt.

Mange er klar over hvilke ønsker de har for denne utviklingen, mens andre sitter fast i samfunnets krav om ”hvordan en bør være”. Terapien kan hjelpe den enkelte til å bli mer bevisst uhensiktsmessige handlingsstrategier og sette i gang endringsprosesser som kan være med å forløse eget potensiale .

Helge har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og som fagleder i psykisk helse i Nesodden kommune. Han arbeider nå som kognitiv terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp hvor hovedfokus er depresjon og angstproblematikk. Helge holder også kurs i Nesodden kommune i forhold til angst og depresjon.

Helge har også drevet grupper i kunst og uttrykksterapi blant annet ved Lovisenberg DPS og i Nesodden Kommune. Ved bruk av kunst og uttrykksterapeutiske metoder stimulerer det kreative og skapende i hvert enkelt menneske.

Helge har gjennom årene ervervet seg mye kunnskap om behandling av angst, depresjon og søvnproblemer.

Priser :

  • Enkelt time – 45 minutter = 1000 kr
  • Dobbelttime – 90 minutter = 1900 kr
  • Skriftlig uttalelse = 850 kr

Timene kan betales med vipps eller faktura.

NB! Avbestilling av avtalt time må skje innen klokken 16 fredagen før. Timer avbestilt etter dette vil bli belastet i sin helhet.

Ta kontakt på sms, mail eller tlf. for spørsmål eller timebestilling.

Tittel Psykoterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 958 73 071
E-post helgebjorn@outlook.com