Psykoterapeut – Helge Bjørn Skjelstad

Helge er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. I tillegg er han utdannet kunst og uttrykksteteraput og kognitiv terapeut. Han er også sertifisert som psykoterapeut gjennom ECP (Europeian Association for Psycotherapy )- En europeisk organisasjon som kvalitetssikrer psykoterapeutisk arbeide.

Han sier dette om terapi :

Jeg tror at mange mennesker går rundt med drømmer om å gjøre noe mer ut av livet sitt.

Mange er klar over hvilke ønsker de har for denne utviklingen, mens andre sitter fast i samfunnets krav om ”hvordan en bør være”. Terapien kan hjelpe den enkelte til å bli mer bevisst uhensiktsmessige handlingsstrategier og sette i gang endringsprosesser som kan være med å forløse eget potensiale .

Helge har lang erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og som fagleder i psykisk helse i Nesodden kommune. Han arbeider nå som kognitiv terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp hvor hovedfokus er depresjon og angstproblematikk. Helge holder også kurs i Nesodden kommune i forhold til angst og depresjon.

Helge har også drevet grupper i kunst og uttrykksterapi blant annet ved Lovisenberg DPS og i Nesodden Kommune. Ved bruk av kunst og uttrykksterapeutiske metoder stimulerer det kreative og skapende i hvert enkelt menneske.

Helge har gjennom årene ervervet seg mye kunnskap om behandling av angst, depresjon og søvnproblemer.

Priser :

  • Enkelt time – 45 minutter = 850 kr
  • Dobbelttime – 90 minutter = 1600 kr
  • Skriftlig uttalelse = 800 kr

Timene kan betales med vipps eller faktura.
NB! Avbestilling av avtalt time må skje senest 24 timer før oppsatt tid!
Ta kontakt på sms, mail eller tlf. for spørsmål eller timebestilling.

Tittel Psykoterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 958 73 071
E-post helgebjorn@outlook.com