Psykoterapeut – Ingebjørg Hippe

Psykoterapeut, gestaltterapeut MNGF.

Videreutdannet i gestalt, psykosyntese og har også erfaring i danseterapi.

Er utdannet gestaltveileder.

Av yrkesbakgrunn er hun dansekunstner og pedagog.

Tittel Psykoterapeut
Driftsavtale Nei
Telefon 936 18 934
E-post ingebjorgh@viken.no