Per Are Løkke er psykologspesialist og arbeider spesielt med ungdom i privat praksis ved Varden Spesialistsenter på Nesodden utenfor Oslo. Han er opptatt av hvordan vi som voksne og som behandlere forstår ungdommen og er kritisk til den biomedisinske modellen og den nyliberalistiske tenkningen som preger det offentlige behandlingsapparatet.

Per Are Løkke har tidligere skrevet essayet «Den sorte sjalusien – svartsjuken» i Mellanrummet nr. 28, 2013 og flere essay om ungdom i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Han fikk i 2016 hederlig omtale under utdelingen av Bjørn Kristiansens minnepris for essayet «Å hakke seg ut av egget». Våren 2020 kommer han med en bok om ungdom. Mellanrummets Anne Okstad har vært så heldig å få intervjue Per Are Løkke.

«Jeg syntes derfor det er svært spennende å arbeide med ungdom. Symptomene er på en måte
en knopp som åpner seg i en blomst med ukjent opphav. Noe nytt og ukjent er i ferd med å folde
seg ut og ingen vet svaret. Jeg er derfor også svært opprørt over vårt samfunn som i dag holder på å
psykiatrisere ungdomsfasen. Dette er en banal og livsfiendtlig innstilling til kanskje en av de viktigste menneskelige livsfaser».

Les hele intervjuet her.