Ungdommens transformasjoner

Ni essays for å forstå ungdomsfasen

Per Are Løkke har utgitt boken «Ungdommens transformasjoner» i 2021.

«Det finnes mange krisefortellinger om ungdom. Om at jenter har psykiske problemer og at gutter faller ut av skolen. Samtidig kan ungdomsfasen beskrives som en krise i seg selv.»