Livet byr på gleder og smerter for oss alle. Men vonde perioder kan også bli kilder til vekst og gi en dypere kontakt med hva som virkelig betyr noe. Dagens koronasituasjon vekker for eksempel mye uro og nye spørsmål hos mange.

Livet går i bølger, noen ganger er bølgedalene dypere enn andre ganger. Heldigvis finnes det hjelp. Varden Spesialistsenter på Bjørnemyr har over 20 spesialister som kan bidra når det butter imot.

– Senteret har tilbud for alle på Nesodden og omegn som i perioder merker ulike kroppslige eller psykiske plager, står i noe utfordrende i livet eller rett og slett ønsker å jobbe med å bli bedre til noe, styrke parforhold eller familielivet, sier Per Are Løkke, som er psykologspesialist og daglig leder ved Varden Spesialistsenter.

Det er i dag et større fokus på psykisk helse, og en større forståelse for at psykisk og fysisk helse er vevd tett sammen.

– Vår jobb som terapeuter er å hjelpe den enkelte å se de tilpasningene som ikke lenger er hensiktsmessige, og utvikle nye og nødvendige kapasiteter. I dette arbeidet er problemer muligheter til bevisstgjøring, vekst og ny mening. Blant annet kan kreativitet og mestring være en nøkkel, påpeker Per Are Løkke.

Tidligere Ressurssenteret

Varden Spesialistsenter er en videreføring av Ressurssenteret som opprinnelig ble etablert på Tangen i år 2000. Etter noen år flyttet de til lokalene i Rehab-bygget på Bjørnemyr og ble, etter ombyggingen 2017, til Varden Spesialistsenter. I dag er det foruten Per Are Løkke, psykomotorikerne Elin Skipnes, Karine Børsum og fysioterapeut Bodil Gulbrandsen som utgjør ledelsen i senteret. I tillegg har de med seg over 20 ulike behandlere med bred erfaring innenfor ulike fagfelt.

– Vi tilbyr emosjonsfokusert terapi, traumeterapi, EMDR, kunst- og uttrykksterapi, intensiv dynamisk korttidsterapi, jungiansk terapi, kognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi, gestaltterapi, familie- og parterapi, gruppeterapi for eldre – for bare å nevne noe, forteller Løkke.

Lokalene er nyoppusset og lyse med panoramautsikt over Oslofjorden, noe som både pasienter og behandlere setter stor pris på.

– Halvparten av behandlerne arbeider fulltid, resten på deltid. Det er ikke nødvendig med henvisning og alle kan ta direkte kontakt med ønsket behandler eller med senteret via nettsiden, e-post eller telefon. Noen behandlere har driftstilskudd, som betyr at pasientene kun betaler en egenandel opp til frikortgrensen, men her kan det være lang ventetid og pasienten må ha henvisning, opplyser Løkke.

Nye medarbeidere

I disse dager utvider Varden Spesialistsenter fellesskapet med ytterligere tre nye medarbeidere som skal bidra til å komplettere senteret ytterligere.

Leandra Perrotta, er en er italiensk/australsk og klinisk psykolog og psykoterapeut. Hun har spesialiserer seg på traumer, seksualitet, psykogenealogi, drømmer og jungiansk psykologi, og har jobbet internasjonalt som lærer og foreleser i over 40 forskjellige land.

Zena Geard, er en britisk/norsk sertifisert psykoterapeut, og terapeut og veileder i psykodrama og familie- og parterapi. Hun har spesialisert seg på par, traumer og seksualitet, og er også en erfaren tilrettelegger innen teambuilding, lederutvikling og megling.

Tale Amalie Strand, psykologspesialist med lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og arbeid med voksne. Hun har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, kognitiv terapi, mindfulness basert stressreduksjon (MBSR) og traumebehandling (EMDR).

Løkke forteller at senteret gjennom mangeårige medarbeider Ingebjørg Hippe, også har et nytt tilbud knyttet til psykiske utfordringer hos ungdom med søkelys på samspillet mellom foreldre og ungdom i belastende livssituasjoner.

– Mange unge sliter i dag med problemer knyttet til skolelivet og Ingebjørg er den på senteret som har mest erfaring knyttet til dette både som lektor, sosiallærer og terapeut. Hun har også en lang yrkeserfaring innen dans, pedagogikk og gestaltterapi, informerer Løkke.

Kunst og terapi

En sentral bærebjelke i senteret er det faktum på at kropp, psyke og kreativitet henger sammen. Psykiske plager kommer ofte til uttrykk som en fastlåsthet i tanker, bilder og kropp. Senteret legger vekt på kreativitet og kunst.

– Kunstens evne til å uttrykke og fremkalle følelser og assosiasjoner har til alle tider blitt brukt i møte med menneskelig lidelse. Kunsten klarer å sette ord, bilder eller musikk på vonde og fortrengte område i vårt indre og vårt samfunn. Kunsten handler også om å våge å gå nye veier og skape nye former, og kan slik være inspirerende for å vise veier ut av fastlåste tilstander. Det å få tilgang til egen kreativitet og det å mestre noe, er nøkkelord for psykisk helse, påpeker Løkke avslutningsvis

Artikkelen ble første gang publisert i Amta 24.10.20.