Videoterapi blir stadig oftere brukt av behandlere i både offentlig og privat sektor. Forskning har vist at effekten er like god som vanlig behandling ved lette til moderate psykiske plager.

I tillegg har videoterapi den fordelen at det kan være enklere å få tid til i en hektisk hverdag, eller hvis man av ulike grunner ikke kan forlate huset (sykdom/skade, ansvar for små barn, lang reisevei etc.) og for noen vil terskelen for å oppsøke hjelp også bli lavere.

På Varden Spesialistsenter bruker vi kun videoverktøy som oppfyller kravene til  «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten» (Normen) og som sikrer krav til sikkerhet og kryptering av data.

 

  • Hvordan fungerer videoterapi?

Videoterapi kan utføres på pc/mac, iPad eller smarttelefon. Behandler sender deg sms eller e-post med link til videoverktøyet. Trykk på linken, og du blir spurt om å legge inn navn og tlf. nr. Deretter blir du spurt om du tillater at kamera og lyd kobles på. Svar «tillat». Da vil din behandler få beskjed om at du er logget på, og hen vil kunne ringe deg. De fleste behandlere på Varden Spesialistsenter tilbyr i dag videoterapi.