En psykologi uten psyke, en psyke uten samfunn

ILLUSTRASJON: Hilde Thomsen

Utdrag fra kronikk skrevet av Per Are Løkke i Psykologtidsskriftet 3. jan 2022.

«På samme måte som vi raserer regnskoger, artsmangfold, jordsmonn og vår egen fremtid, raserer vårt samfunn også menneskets naturlige livsfaser.»

Her belyser mangeårige praktiserende Per Are om fallgruver i eget fag, viktige betraktninger om vårt samfunn, ungdom og deres utvikling.

Per Are Løkke har utgitt boken «Ungdommens transformasjoner» i 2021.

«Ungdommen får vite at de lider av psykiske problemer, før noen har utforsket deres subjektive livsverden og det sosioøkonomiske feltet de lever i»

Kronikk i Psykologtidsskriftet