Time for avklaring med psykolog eller kognitiv terapeut.

Mange opplever diffuse symptomer som kroppslige smerter/plager, energiløshet, uro/angst eller senket livskvalitet på en eller annen måte. De kommer til legen som på kort tid skal prøve å klargjøre årsakene, og hvilken behandling som kan hjelpe.

– Er det somatisk? Psykisk? Skyldes det arbeidet, hjemmesituasjonen, langvarige belastninger, akutte kriser eller gamle traumer? Vil det ta kort tid, lang tid, og hva slags behandling kan være den riktige?

På Varden Spesialistsenter har vi etablert et tilbud for deg som ønsker Avklaring og Veiledning i forhold til hva som kan være riktig vei videre når det gjelder terapi/behandling.

Mange kvier seg for å ta kontakt med en psykolog eller terapeut, fordi de føler de ikke klarer å beskrive hva problemet er, eller er usikre på om det er ´alvorlig nok´, eller om det i det hele tatt er noe de kan få hjelp med. Dette er veldig forståelige bekymringer, men absolutt noe de kan få hjelp med å finne ut av.

Våre terapeuter har oversikt over ulike offentlige tilbud i kommunen og fylket, og vil kunne hjelpe med å henvise til riktig instans. Ved behov vil de arbeide tverrfaglig og også kunne samarbeide med spesialist i psykologi eller psykiatri. De kan også gi en skriftlig redegjørelse til klient/lege/arbeidsgiver eller NAV hvis det er ønskelig.

Mange kan gå flere år med nedsatt livskvalitet pga ulike plager og symptomer, og tro at det enten er noe de må leve med, eller at det er deres egen skyld fordi de ikke klarer “ta seg sammen”. En fagperson vil raskere kunne se årsakene til ulike plager og kunne hjelpe pasienten med å finne riktig vei videre.

Ta kontakt med:
Psykolog Julie Barrie, mob: 40 24 57 89/e-post: julie.barrie@gmail.com, eller
Psykologspesialist Tale Amalie Strand, mob: 95292869/e-post: tale.amalie.strand@gmail.com.